Adó 1%
Hírlevélre feliratkozás
Iratkozzon fel Ön is hírlevél küldő rendszerünkbe! Értesüljön először a legfrissebb hírekről!
E-mail cím:
Név:
EUB utasbiztosítás
Hőtérkép
Aktuális valuta árfolyam
Magyar Nemzeti Bank
1 EUR - 310,49 HUF
1 CHF - 259,14 HUF
1 USD - 252,12 HUF
1 GBP - 354,63 HUF
1 RUB - 4,11 HUF
1 CNY - 40,07 HUF
Online: 4 fő - Ma összesen: 19 fő - Tegnap összesen: 55 fő - Összesen: 212295 fő
Bemutatkozunk|Kuratórium tagjai|Támogatóink
Karuna Életmód-váltó Alapítvány
Közhasznú
Címe: 1041 Budapest, Rózsa út 71.
Személyesen elérhetőség, iroda: 1046 Budapest, Szent László tér 7. (Mantra Buddha Center)
Elnök: Berencsy Istvánné
Tel.: +36 20 3929 583
Adószám:18129205-1-41
Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 01-01-0010314
Pénzadományt az alábbi számlaszámra kérjük utalni vagy befizetni:
OTP Bankszámlaszám: 11704007-20241797
IBAN: HU 89 1170 4007 2024 1797 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB

A karuna név jelentése

együtt érző szívvel, végtelen részvéttel, és könyörületességgel. A karuná szankszrit szó: Karuna (részvétteljes). Továbbá nagyon hálás mindenért, amit kap, mindig nagy szíve van a kevésbé szerencsések iránt. Megérti a karmikus kölcsönhatásokat ebben a világban, arra törekszik, hogy fölemelje az elesetteket megfelelő utasításokkal. Szívében mindenki számára van hely.

Részletek az alapítvány céljaiból...
Az alapítvány célja
Az Alapítók a közhasznú célok megvalósítása érdekében – különös tekintettel a Khtv. 4. § -ban foglaltakra - elsődlegesen olyan célokat kívánnak megfogalmazni, amelyek a jogszabályokban megjelölt követelményeknek megfelelnek .

Országos szinten a magyar társadalom tagjainak egyre romló egészségi állapota javítását célzó feladatokat lásson el, s a szociális tevékenységével a lakosság egészségi állapotában és szociális helyzetében mutatkozó egyenlőtlenségeket csökkentse. A lelki egészség központba állításával rá irányítja a figyelmet a mentális pszichiátriai problémákkal élő személyekre, akiknek egészségvédelmi – és egészségnevelési programokat szervez, szociális tevékenységgel jobbá teszi az életminőséget, kulturális program szervezéssel fejleszti a közösségtudatot, és előmozdítja az emberi kapcsolatok minőségi javulását.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c/ pont alapján az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • természetvédelem, állatvédelem,
 • környezetvédelem,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,

Az alapítvány a fenti közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységeket végzi. Szolgáltatásaiban bármely rászoruló részesülhet.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány cél szerinti tevékenysége
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

Az alapítvány szerepet vállal a társadalom tagjai egészségi és mentális állapotának megóvásában, továbbá az állami, önkormányzati szervek célzott programjainak megvalósításában, és tájékoztató és jogpropaganda előadásaiban.

Ezen belül:
a) egészségmegőrző program a helyes táplálkozás terjesztésére és gyakorlati kivitelezésére, a média megnyerése az egészséget támogató alternatívák terjesztésére, egészségtervek elkészítése,
b) felmérések és kutatások végzése az életmóddal kapcsolatban a társadalom veszélyeztetett rétegeinek körében – a társadalom tájékoztatása a kialakult életmódról, és a kutatások eredményeinek közlése,
c) előadások, fórumok megrendezése ismert szakemberek bevonásával, továbbá gyermek- és ifjúságvédelemmel, drogfogyasztás és kábítószeres-bűnözés megelőzésével és a vagyonvédelemmel foglalkozó szervezetekkel közös programok támogatása,
d) tanácsadás szervezése,
e) alternatív gyógyulási programok népszerűsítése, mint meditáció és kínai orvoslás,
f) életmód táborok szervezése, g)sport és szabadidő szervezésben az egészséget támogató programok ösztönzése,
g) szabadidő-szervezés egészséges modelljének közvetítésében speciális tornák, jóga, tai-chi, túrák,
h) drog, alkohol, cigaretta, kávé, energiaital fogyasztás visszaszorítása, prevenciós tájékoztató előadások szervezése közintézményekben, iskolákban,
i) drog rehabilitációs tevékenység segítése terápiás eljárásokkal,
j) egészségvédelemmel, életmóddal, tájékoztatással kapcsolatos kiadványok, könyvek, lapok, programfűzetek, kiadása és terjesztése,
k) lelki egészségvédelem, és önismeret fejlesztés területén folyamatos oktatás szervezése és támogatása.

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

a) szociális hátrányból adódó egyenlőtlenségek csökkentése a gyermek- és ifjúsági korosztályban,
b) családsegítő szolgálat, családgondozás, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítésére
c) tanácsadás nyújtása a fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószeres problémával küzdők, és a szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére,
d) konfliktuskezelő programok, mediációk vezetése a családon belüli konfliktushelyzetek oldására, megszüntetésére.
e) nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások: ruhasegélyezés, használt tárgyak, bútorok, játékok, könyvek közvetítése,
f) humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, közösségfejlesztő, mint egyéni és csoportterápiás programok szervezése, hospice, veszteségélmény és gyász feldolgozásának segítése,
g) szociális információ nyújtása az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban,
h) online kölcsönös lélekmentő adatbázis létrehozása,
i) felügyeleti rendszer kiépítése, működtetése, a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
j) házigondozás szervezése az ehhez kapcsolódó tevékenységek összehangolásával
k) étel házhozszállítás a rászorulóknak,
l) idősek szociális napközi otthonának működtetése,
m) idősek, hátrányos helyzetűek gyógyüdülésének támogatása.

Az alapítvány szerepet vállal, abban, hogy a társadalom tagjai új megközelítésből ismerjék meg a sorstársi kapcsolatokat, az egymással való kommunikáció, valamint az idősekkel való törődés, és a családi kapcsolatok ápolásának fontosságát.

3. tudományos tevékenység, kutatás,

a) nonprofit ismeretekkel kapcsolatos jegyzetek, tanulmányok, könyvek megjelenésének támogatása,
b) virtuális kiállítások online kutatások szervezése és támogatása
c)civil szervezetek körében kutatás, kutatási eredmények publikálása az Alapítvány webes portálján,
d) buddhista szemlélet elméleti és gyakorlati lehetőségeinek alkalmazhatósági kutatása az élet területein és várható jelentősége a gazdaságban,
e) legjobb tanulmányi és kutatási eredményeket elérő hallgatók anyagi támogatása ösztöndíjakkal és a későbbi életpályák nyomon követése,
f) felsőoktatási intézményekben tanulók és cégek közötti kapcsolat kiépítése tanulmányi ösztöndíjak létrehozása érdekében,
g) akkreditált OKJ képzést folytató intézményekkel való kapcsolat kiépítés, g)alap létesítése kutatói konferenciákon, külföldi tudományos rendezvényeken való részvételek támogatására,
h) közhasznú szervezetek számára tanácsadások, előadások, konferenciák szervezése vagy a más által szervezett konferenciák támogatása, s azokon előadások, tréningek tartása

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

a) felvilágosító kiadványok terjesztése gyermekek és fiatalok körében,
b) fiatalok, fiatal felnőttek testmozgási lehetőségeinek népszerűsítése,
c) lakossági oktatás (egészséges betegség-megelőző táplálkozás) óvodás kortól (családi programok, nők és családanyák tájékoztatása, képzése)
d) iskolai drog-, alkohol- és dohányzásmegelőző tájékoztatás,
e) ifjúsággal való kommunikálás lehetőségének kialakítása, véleményük ismertetése,
f) anyaklub szervezése nevelési, életmódbeli, egészségügyi előadások tartása meghívott szakember részvételével,
g) falusi gyógylovas táborozás,
h) szakemberek bevonásával képességfelmérő vizsgálat iskolakezdés előtt álló gyermekek számára,
i) gyógytestnevelésre alkalmas fiatalok vizsgálatának támogatása,
j) széleskörű tájékoztató előadások tartása szakemberek bevonásával az általános iskolai tanulók részére,
k) Tehetséggondozó programok szervezése: ön-és társismeret, konfliktuskezelés, előítéletek, kisebbségek, erkölcs, jog,emberi kapcsolatok, önértékelés, önkontroll
l) agytréner gép segítségével oktatás felzárkóztató program végzése

5. kulturális tevékenység,

a) tehetséggondozó Online Klub létrehozása,
b) tehetséges emberek alkotásainak népszerűsítése, kiállítások szervezés és rendezése,
c) különböző kultúrák bemutatása, kép-hanghordozón, hagyomány ápolás, fílmvetítés.
d) tehetséges fiatalok számára tanácsadás, elindítás a művészi pályán,
e) kézműves tábor a Közösségi Házban (agyagozás, korongozás, gyöngyfűzés, faintarzia, mézeskalács, csuhézás)

6. természetvédelem, állatvédelem,

Védett állat- és növényfajokról az ismeretek terjesztése, a tenyésztés, illetve a termesztés támogatása

7. környezetvédelem

a) az egészséges táplálkozás támogatása
b) a biogazdálkodás elterjesztésének támogatása
c) a víz-, a föld-, a levegő szennyezés elleni fellépés civil országos környezetvédő szervezetekkel együtt

8. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

a) előadások a drogfogyasztás megelőzésére,
b) asztrológia, grafológia, biorezonancia , dohányzás leszoktató program, ápolási tevékenység,
c) vérnyomás, vércukorvizsgálat, egészségügyi maszázs, méregtelenítő programok szervezése
d) számítógépek telepítése, számítógép kapcsolat létrehozása, kiépítése, már meglévő rendszerek felhasználása országos szintű, kiemelten a falvakban távelőadások, oktatások bonyolítására, kapcsolatok ápolására,
e) falukultúra keretében olvasó-klubkönyvtár működtetése, sajtótermék kihelyezése
f) országos méretű önvédelmi oktató klub szervezése, működtetése
g) tartós élelmiszerekkel való támogatás, adományozás.
h) rokkantnyugdíjasok munkába segítése, átképzése

9. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

a) gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) önvédelmi sport-csoportok szervezése a sportok végzésének biztosítása, kiemelten a veszélyeztetett családokra, amely növeli a biztonságérzetet és csökkenteni az áldozattá válás kockázatát,
c) családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
d) szociális válsághelyzetben lévők támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A kommunikáció fejlesztése az oktatási valamint az egészségügyi és szociális intézmények között, a korosztály testi, lelki egészségének védelme érdekében. Rendszeres hírekkel, információkkal kívánja ellátni az érintetteket a különböző (internetes) hírrovatokon keresztül. Ezek az információk a speciális igényekre és helyzetekre helyezve a hangsúlyt az önálló és folyamatos önképzés felé igyekszik a figyelmet fordítani, ennek igényét kívánják fejleszteni.

10. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

a) állásközvetítő működtetése: az alapítványhoz forduló hátrányos helyzetű emberek munkahely teremtésének elősegítése oly módon, hogy az alapítvány a munkáltatókkal tart fenn kapcsolatot, akik részére közvetíti az állást kereső személyt,
b) munkához jutás lehetőségének elősegítése, amelynek során támogatja a távmunka – kultúra fejlesztését és elterjedését, valamint az „Információs Társadalom”-hoz kapcsolódó ismeretek átadását,
c) az ismeretek széles társadalmi körben történő eljuttatása érdekében (az internetes elérhetőségen túlmenően), nyomtatott kiadványokkal is kiegészíti, támogatja az önképzés lehetőségét.

11. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,

a) tanácsadások, előadások, konferenciák szervezésével és/vagy az azokon való részvétellel a civil szféra fejlődésének segítése,
b) nonprofit ismeretekkel kapcsolatos jegyzetek, tanulmányok, könyvek megjelenésének támogatása

Az alapítvány a jelen okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját az Újpest Újság havonta megjelenő, a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal lapjában hozza nyilvánosságra.

A hatályos jogszabályok szerint

a) a közhasznú szervezetet
1. a létesítő okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége után társasági adómentesség,
2. vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény,
3. helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény,
4. illetékkedvezmény,
5. vámkedvezmény,
6. egyéb - jogszabályban meghatározott - kedvezmény,

b) a közhasznú szervezet által - cél szerinti juttatásként - nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség,

c) a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezet - létesítő okiratban rögzített céljaira - adott támogatás (a továbbiakban: adomány) után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény,

d) tartós adományozás esetén a c) pont szerinti támogatót a támogatás második évétől külön kedvezmény illeti meg.

A közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenysége körében jogosult polgári szolgálatot teljesítő személy foglalkoztatására.

Pénzadományt az alábbi számlaszámra kérjük utalni vagy befizetni:
OTP Bankszámlaszám: 11704007-20241797
Címe: 1041 Budapest, Rózsa út. 71
Tel.: +36 20 3929 583
Adószám:18129205-1-41

Üdvözlettel:
Berencsy Istvánné
alapítvány elnöke
Nyitó oldal
Adományok 1%
Természetbeni adományok
Az alapítványról
Kapcsolat
Hírek
Hírlevél
Programok
Tanfolyamok
Rendezvények
Galéria
Letöltések
Linkpartnerek
Online rendelés
Tárhely szolgáltató
Adatkezelés
Impresszum