Adó 1%
Hírlevélre feliratkozás
Iratkozzon fel Ön is hírlevél küldő rendszerünkbe! Értesüljön először a legfrissebb hírekről!
E-mail cím:
Név:
EUB utasbiztosítás
Hőtérkép
Aktuális valuta árfolyam
Magyar Nemzeti Bank
1 EUR - 310,49 HUF
1 CHF - 259,14 HUF
1 USD - 252,12 HUF
1 GBP - 354,63 HUF
1 RUB - 4,11 HUF
1 CNY - 40,07 HUF
Online: 7 fő - Ma összesen: 22 fő - Tegnap összesen: 55 fő - Összesen: 212298 fő
Természetbeni adományok
Természetbeni adományok
Mire van leginkább szükségünk?
 • takarók, hálózsákok,
 • téli felsőruházat, meleg zokni,
 • mosópor, tisztítószerek,
 • fénymásolópapír, irodaszer, boríték,
 • kekszek, aprósütemények,
 • hideg élelmiszer alapanyagok (kenyér, vaj, felvágott, sajt, stb.),
 • férficipő (40-esnél nagyobb méretben),
 • alapgyógyszerek (láz- és fájdalomcsillapítók, fertőtlenítők, vitaminok, kötszerek),
 • műszaki cikkek (működőképes mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, televízió, számítógép, nyomtató, szkenner),
 • irodabútorok (székek, polcok, szekrények, íróasztalok),
 • hirdetési lehetőségek.

Jogszabályi változások
A jelenlegi törvények alapján a 2010. évtől kezdődően az adományok után kedvezményre jogosító igazolás kizárólag társasági adóalany számára adható ki.

Kivonat az 1996. évi LXXXI. törvényből, a társasági adóról és az osztalékadóról

Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek

7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:

(2) z) a kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében, a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

1. 50 százaléka kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén,
2. 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege,

(7) Az (1) bekezdés z) pontja alapján az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot.

A törvényi változások alapján tehát magánszemélyek 2010-től nem kaphatnak adókedvezményre jogosító igazolást.
Adózási és jogi tudnivalók
Több szervezetnek is felajánlható az adó 1 százaléka?

Az adófizetők minden évben összesen két szervezet javára ajánlhatják fel adójuk 1+1 százalékát.

A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak. Ide sorolhatók a közhasznú tevékenységet végző egyesületek, alapítványok és a közalapítványok. A rendelkezéshez a magánszemélynek a civil kedvezményezett adószámára van szüksége.

A kedvezményezettek másik csoportjába, azaz a második 1 százalékot, vagy egyházi 1%-ot, egyházi kedvezményezettnek ajánlhatják fel az adófizetők. Ebbe a csoportba tartoznak az egyházi törvény szerint elismert egyházak, feltéve, hogy az adóhatóságtól technikai számot kaptak, továbbá az Országgyűlés által meghatározott kiemelt előirányzat. A rendelkező nyilatkozaton a magánszemélynek az egyházi kedvezményezett technikai számát és nevét kell feltüntetnie.

Két civil szervezetnek is felajánlhatom az adóm 1+1%-át?

Kedvezményezettet mindkét csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is vonható össze.

Nincs tehát arra mód, hogy az SZJA 2%-át ajánlja fel egy civil szervezetnek, vagy egy egyháznak / kiemelt költségvetési előirányzatnak. Ha valamelyik csoportból nem választ kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot kell eljuttatni az adóhatóságnak, mert az egyik 1 százalék nem irányítható át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára. Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen.

Hogyan küldhető el a rendelkező nyilatkozat?

A rendelkező nyilatkozatot az adóbevallás részeként, vagy függetlenül az adóbevallástól, legkésőbb május 10-ig küldhetjük meg az adóhatóság részére postai, vagy elektronikus úton.

Önadózás esetén

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást, adónyilatkozatot, vagy egyszerűsített bevallást kérő nyilatkozatot ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 1353 számú bevallás EGYSZA lapja, az egyszerűsített bevallási lehetőség választására vonatkozó nyomtatványhoz- 1353NY- kapcsolt EGYSZA lap, 1353 adónyilatkozathoz kapcsolt EGYSZA lap) kitöltésével rendelkezhet.

A nyomtatványkitöltő programban kitöltött rendelkező nyilatkozatot lehetőség van az adóbevallással együtt elektronikus úton megküldeni az adóhatóságnak, vagy nyomtatott formában postai úton.

Ha elektronikusan küldte el az adóbevallását, de nem rendelkezett az SZJA 1+1 százalékáról, akkor a 13EGYSZA lap kitöltésével postai úton, legkésőbb május 10-ig még megteheti.

Munkáltatói adómegállapítás esetén
A rendelkező nyilatkozatot legkésőbb a leadási határidő előtt 10 nappal lezárt borítékban (a lezárt részen saját aláírással), névvel és adószámmal ellátva adhatjuk át a munkáltatónak, vagy május 10-ig juttathatjuk el közvetlenül az adóhatóságnak.

A rendelkező nyilatkozatot a bevallástól függetlenül is eljuttathatjuk az adóhatóságnak. Amennyiben nem az előzőekben leírtak szerint jártunk el (sem a bevallás részeként, se munkáltató útján), még lehetőségünk van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatot lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassuk el az adóhatóságnak. A rendelkező nyilatkozat végső határideje 2014. május 10! A határidő jogvesztő, a késedelmesen benyújtott nyilatkozatok érvénytelenek lesznek.

Milyen nyomtatványok szükségesek a munkáltatói adó megállapításhoz?

A magánszemély kérvényezheti a munkáltatóját, hogy ő állapítsa meg az előző évi adókötelezettségét. Amennyiben a munkáltató vállalja az adómegállapítást, úgy a következő nyomtatványokat szükséges kitöltenie, illetve a munkavállalójával kitöltetnie:

 • 12NY29 számú nyomtatvány: ha a munkáltató úgy dönt, hogy vállalja a munkáltatói adómegállapítást, akkor a munkavállaló ezen lap segítségével rendelkezhet január 31-ig arról, hogy igénybe kivánja-e venni.
 • 12NY30 számú nyomtatvány: abban az esetben töltendő ki, hogyha a munkáltató úgy dönt, hogy vállalja a munkáltatói adómegállapítást, de a munkavállaló nem kíván vele élni. Január 31-ig kell nyilatkozni.
 • 1308-as nyomtatvány: a munkáltató köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság felé február 12-éig a munkáltató adómegállapítás választásáról.
 • 1308M: azt, hogy az érintett munkavállaló a korábbi adóévre a munkáltatói adómegállapítást választotta-e vagy sem, az idén a 1308M főlap (C) blokkjában a megfelelő (az „igen”-t vagy a „nem”-et helyettesítő „I” vagy „N”) betűjel alkalmazásával kell jelölni.
 • 1253-as nyomtatvány: a munkáltatói adómegállapítás elkészítéséhez, amelyet legkésőbb május 21-éig át kell adnia / elküldenie a munkavállalónak, június 10-ig pedig elektronikusan megküldenie az adóhatóságnak.

Adó 1+1 százalék felajánlás munkáltató adó megállapítás esetén

Ne feledkezzen meg róla, hogy munkavállalója a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról írásban rendelkezhet, amelyet a munkáltatón keresztül is megtehet. Ebben az esetben május 10-éig köteles a magánszemély lezárt borítékban átadni a munkáltatónak, amelyet a lezárt részen hosszában saját kezű aláírásával kell ellátnia. Az EGYSZA lapot a lezárt borítékban sértetlenül kell eljuttatnia a munkáltatónak legkésőbb május 21-éig az adóhatóság felé. A határidő jogvesztő, azaz a későbbiekben eljuttatott rendelkező nyilatkozatok érvényüket vesztik.

Mit kell tennie a kedvezményezettnek a felajánlott összeg megérkezése után?

A civil kedvezményezettnek a javára juttatott összeg cél szerinti felhasználásáról, vagy esetleges tartalékolásáról a nyilvánosság előtt kell számot adnia.

2008. január 1-jétől hatályban lévő fontos szabály az, hogy a kedvezményezett a részére átutalt 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatokat nem sajtóközlemény útján teszi közzé. Ehelyett a kedvezményezett köteles a részére juttatott összeg felhasználására vonatkozó adatokat az átutalást követő második év május 31-ig az állami adóhatóság részére, elektronikus formában, tehát az Ügyfélkapun keresztül megküldeni. A közleményt a NAV által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívüli, jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettség terheli.

A közleményben szerepelnie kell az 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatoknak, ezen belül a cél szerinti és működési költségeknek külön-külön és összegszerűen is. Szintén szerepelnie kell a felajánlott összeg esetleges – legfeljebb három évre történő – tartalékolására vonatkozó információknak is.

A közlemény végén nagyobb terjedelmű szabadon gépelhető rész található, melyben az 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó részletes információk tüntetendőek fel.

Az adóhatóság a közleményben szereplő adatokat átadja az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter részére, aki az adatokat minisztériuma honlapján közzéteszi. Ezen túl azon szervezetek, amelyek saját internetes felülettel rendelkeznek, az átutalást követő év december 15-éig kötelesek a közleményt ezen a felületen is közzétenni azzal, hogy a közleményt 1 évig nem lehet onnan eltávolítani.

Amennyiben a kedvezményezett a közleményre vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget, az adóhatóság határozattal – a határozat jogerőre emelkedésének évét követő évre –kizárja a szervezetet a kedvezményezettek köréből.

Mit tegyen a civil szervezet, ha kedvezményezett szeretne lenni?

Az a civil szervezet, amely adó 1 százalék fogadására szeretne jogosult lenni, azaz részesülni az adófizetők 1 százalék felajánlásából, az alábbiakat kell tenniük:

 • ismerje meg alaposan az 1996. évi CXXVI. Törvényt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (az esetleges utólagos módosításokkal együtt);
 • ismertesse a potenciális támogatókkal, hogy a szervezet adó 1% fogadására jogosult és tudassa az adó 1% felajánlókkal az adószámot;
 • ellenőrizze, hogy a szervezet megadott neve és adószáma pontos megfelelője a hivatalos, nyilvántartott adatoknak a NAV adatbázisában (az adatbázisban jelenleg az ÁFA-alanynak minősülő szervezetek ellenőrizhetőek);
 • a NAV felhívását követő 30 napon belül nyilatkozzon, hogy a székhelyre, a működésre, a közvetlen politikai tevékenységtől való tartózkodásra, illetve a pártoktól való szervezeti függetlenségre, valamint a köztartozásokra vonatkozó feltételeknek (lásd 1. pont) eleget tesz. A nyilatkozatok megtételére és egyéb feltételek teljesítésére az érdekelteket az NAV legkésőbb szeptember 1-ig felhívja. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni (lásd 1. pont). Késedelem esetén a határidő lejártától számított nyolc napon belül igazolási kérelem terjeszthető elő, azaz ha a késedelemnek menthető és igazolható okai vannak, akkor a szervezet nem veszti el az felajánlott 1%-okra vonatkozó jogát. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egy időben pótolni kell az elmulasztott cselekményt is. Tekintve, hogy a létesítő okirat módosítására a 30 nap kevés lehet, ezért célszerű a módosítást idejekorán elvégezni és azt a bíróságra haladéktalanul benyújtani.

A nyilatkozatok megtételéhez szükséges adatlapot az adóhivatal honlapjáról lehet letölteni. A kitöltést követően személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton (az ügyfélkapun keresztül) juttathatja el a civil szervezet az adóhatósághoz az iratokat.

Kizárhatják-e a kedvezményezettet az adó 1%-ra jogosultak köréből?

Az adóhatóság minden évben felülvizsgálja, hogy az adó 1% felajánlásban részesült kedvezményezett jogosult-e a támogatásra.

A kedvezményezettek három feltétel nem teljesítése miatt kerülhetnek tiltólistára:

 1. A kedvezményezett nem küldte meg az adóhatóság részére a rendelkező évet megelőző 3 évre (2013-ban 2009, 2010 és 2011) vonatkozóan az adott évben január 1. és december 31. között részére átutalt szja 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazó elektronikus közleményt (09KOZ, 10KOZ, 11KOZ).
 2. A kedvezményezett a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepeltette, és az állami adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta.
 3. Az adóhatóság az átutalt szja 1 százalékos összeg közcélú tevékenységnek megfelelő felhasználásának az ellenőrzése során megállapította, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közölt.

A NAV évente közlemény útján hozza nyilvánosságra azon kizárt kedvezményezettek adatait, amelyek nem jogosultak az 1% fogadására.

Mik a közhasznúság feltételei?

2012. január 1-től azok a szervezetek minősíthetőek közhasznúnak, amelyek megfelelnek a felsorolt elvárásoknak.

Közhasznú szervezetté minősíthető az a szervezet, amely

 • Magyarországon lett nyilvántartásba véve, olyan szervezeti formában, amely lehetővé teszi a közhasznú státusz megszerzését (alapítvány, egyesület, nonprofit gazdasági társaság igen, de a civil társaság nem rendelkezhet közhasznú státusszal).
 • a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló tevékenységet végez közvetlen vagy közvetett módon, hozzájárulva azzal a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. közhasznú tevékenységnek minősülnek azok a tevékenységek is, melyek közvetve szolgálják az adott közfeladat megvalósulását.
 • megfelelő erőforrásokkal rendelkezik,
 • megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

Megfelelő erőforrás feltételei

Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

 • az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
 • a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
 • a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét (25 %-át).

Megfelelő társadalmi támogatottság feltételei

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
 • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
 • közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

Az Ectv. (Civil törvény) hatályba lépését megelőzően közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek, amelyek beszámolóikat a jogszabálynak megfelelően letétbe helyezik, 2014. május 31-ig továbbra is megőrzik közhasznú státusukat, és az ezekhez kötődő kedvezményeket. Ezen szervezetek 2014. május 31-ig kezdeményezhetik közhasznú jogállásuk megőrzését, amennyiben ezt elmulasztják a bíróság 2014. június 1-től törli közhasznú jogállásukat.

Hogyan ellenőrizzük a felajánlott 1%-ot?

Szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy tudatos adózóként a személyi jövedelem adó bevallásnál felajánlott 1% adó sorsát mi magunk is nyomon tudjuk követni elektronikus felületen keresztül, így erről szeretnénk ezen cikkünkben részletesebb tájékoztatást adni.

Ügyfélkapu regisztráció

Első lépésként az illetékes okmányirodába kell befáradni és hozzáférést kell kérni a www.magyarorszag.hu portálhoz, melyet a szükséges adatlap kitöltésével gyorsan meg is kaphatunk egy felhasználó név és jelszó formájában.

Ezen elektronikus hozzáférés több szempontból is hasznos, hiszen a felületen keresztül belépve magánszemélyként az összes hivatali tevékenységünket egy kézből tudjuk irányítani, így például lekérhetjük az adófolyószámlánkat, ellenőrizhetjük, hogy a munkáltatónk bejelentett-e minket, de akár időpontot is foglalhatunk az okmányirodában, illetve a felület emlékeztet is például az okirataink lejáratára.

Így ellenőrizhető a felajánlott 1% sorsa

A megkapott felhasználó név és jelszóval belépve az ügyintézés menüpontot kiválasztva, majd jobb oldalon az ebev szolgáltatás menüpontra kattintva, utána pedig a használom a szolgáltatást nagy szürke gombra, mely a képernyő közepén látszik egy teljesen másik felületre jutunk el.

A felületen rögtön megjelennek az újdonságok, melyek között a felajánlott 1% adó lekérdezhetősége is szerepel az alábbiak szerint.

2013. decembertől új szolgáltatásokkal bővült az eBEV portál funkcionalitása.

1 %-os felajánlás lekérdezése

A lekérdezés feladata, a felajánló magánszemélyek lekérdezési lehetőségének biztosítása az általuk felajánlott 1%-ról rendelkező év szerint. A funkció a Szolgáltatások menüpont alatt található.

A szolgáltatások menüpontra kattintva és lenyitva az 1%-os felajánlás fület máris egy lekérdezési felülethez jutunk, ahol az új lekérdezés után kiválasztva a saját nevünket, illetve megadjuk az évet (rendelkező év), amelyre a lekérdezést szeretnénk elkészíteni. Ezután meg is jelenik a lekérdezett lista, ahol az eredmények kicsit később érkeznek pdf formátumban, illetve a következő adatok is rögzítésre kerülnek:
adóazonosító, adózó neve, rendelkező év, lekérdezés dátuma, adat elérhető, állapot, eredmény

Azaz a rendszer rögzíti a lekérdezéseink adatait, melyet a későbbiekben visszalépve is meg tudunk bármikor tekinteni, nem kell újra lekérni.
Nyitó oldal
Adományok 1%
Természetbeni adományok
Az alapítványról
Kapcsolat
Hírek
Hírlevél
Programok
Tanfolyamok
Rendezvények
Galéria
Letöltések
Linkpartnerek
Online rendelés
Tárhely szolgáltató
Adatkezelés
Impresszum